ҚР ҰҒА Баяндамалары

 • Абишев М., Хасанов Н., Утепова Д., Айтасов Т.

Жылулық нейтрондардың катализдық қоспамен (Pb, Bi, Po) шексіз ортада əсерлесуін модельдеу   5-9

 • Туран Д., Сулиев Р.Н., Əмірғалиев Е.Н.

Модификацияланған сирек LMS-ағатын алгоритмнің көмегімен жүйелерді сəйкестендіру   10-16

 • Полещук O.Х., Ковалева С.В., Ермаханов М.Н., Саидахметов П.А., Утелбаева А.Б., Нуруллаев М.А.

Тығыздық функционалы теориясы негізінде металл сынап бетінің аммоний негіздерімен өзара əсерін талдау   17-22

 • Полещук O.Х., Изаак Т.И.,. Адырбеков Г.М, Ермаханов М.Н., Саидахметов П.А., Абдраимов Р.Т.

Тығыздық функционалы теориясы əдістерімен күмістің төрт атомды кластерінің кремний диоксидінің бетімен өзара əсерін талдау  23-30

 • Ракишев Б.Р.

Мощная база научно- инновационной системы  31-35

 • Қасымқанова Н.М., Г.К. Джангулова, Б.К. Бектур, В.Б. Туреханова, Булар С.

Уақыт факторы мен жаппай жарылыс жұмыстарын ескере отырып, тау жыныстарының тұрақтылығын жəне карьер кемері беріктігінің құрылымдық- тектоникалық ерекшеліктері мен физика-механикалық қасиеттерін зерттеу  35-44

 • Найзабеков А.Б., Лежнев С.Н., Курапов Г.Г., Волокитин А.В., Волокитина И.Е., Орлова Е.П.

Ультрадисперсті шикізат қолдануымен алюминий ұяқалыбы негізінде композициялық материалдарды алуы  45-52

 • Машеков С.А., Абсадыков Б.Н., Акимбекова М.М., Машекова А.С.

Физикалық үлгілеу əдісін қолданып үздіксіз бойлық-сыналы орнақта алюминий қорытпасынан жасалған қаңылтырды ыстықтай жаймалаудың технологиясын өнде  53-65

 • Исмаилов С.У., Сатыбалдиева Ф.А., Бейсембекова Р.Н., Сарибаев А.С., Мусабеков А.А., Исмаилова А.С.

Тіректі- бұрылысты механизмді гелиостатты басқару үшін РІС микроконтроллер негізінде Күн қозғалысын бақылау жүйесінің электронды схемасы  66-71

 • Темирбаев Д.Ж., Оңғар Бұлбұл Б.

Жану процесін ығыстырған пиролиз оттық жағдайында шырағдандағы көмір азотының əрекеті  72-77

 • Муратов А.С., Бренер А.М., Ташимов Л.

Тасымалдау жəне агрегациялау процестерінің математикалық моделінде релаксациялық ядроларының əдісі  78-86

 • Жиенбек А.О., Құдайбергенова Б.Қ., Сейтен А.Б.

XILINX WEBPACK ISE автоматтандырылған жобалау жүйесімен танысу, қарапайым логикалық AND3 элементін жасау  87-92

 • Каршигина З.Б., Əбишева З.С., Бочевская Е.Г., Саргелова Э.Ə., Ақшолақова С.Т.

Сирек жер металдарын бөліп ала отырып, Құндыбай кенорнының кендерін күкірт қышқылды ашу  93-101

 • Жұмаділлаева С.А., Баешов Ə.Б., Алтынбекова М.О., Абжалов Б.С.

Салицил қышқылының гидразинолизін ионитті катализатор қатысында зерттеу  102-107

 • Жаманбаева Г.Т., Мурзахметова М.К., Тулеуханов С.Т., Жапаркулова Н.И.

Өсімдік полифенолдарының ісікке қарсы əсерлері  108-115

 • Нигматова В.Г., Литус И.А., Мукушкина Д.Д., Мирошник Т.Н.,Хансеитова А.К., Омарбаева Н.А., Талаева Ш.Ж., Балмуханов Т.С., Айтхожина Н.А.

Қазақстан популяциясындағы этникалық топтардағы сүт безі ісігі диагнозымен пациенттер арасында көп дəріге тұрақтылық (MDR1) генінің rs1128503 жəне rs1045642 вариабельді полиморфты локустары  116-122

 • Атығаев Н.Ə.

Қазақ хандығының қаржы жүйесі туралы кейбір құжаттар  123-133

 • Касимова С.С., Ушакова К.В., Сейсенова А.С.

Сабақ талдаудың нəтижеге бағытталуы  134-139

 • Исмаилова Д., Нұрғалиева А., Шамуратова Н.

Қазақстанның басқа əлемдік факторларымен саяси-экономикалық ынтымақтастығы  140-149

 • Тастанова З.Т., Торланбаева К.Ө.

2015 жылғы Жамбыл жəне Павлодар облысындағы экспедициялық жұмыс бойынша есеп  150-155

 • Торланбаева К.Ө.

Түркі руникалық жазба ескертікштері Қазақстан тарихының дереккөзі ретінде  156-166

 • Назарова В.Л., Штиллер М.В.

Стратегиялық басқарушылық есепте шығындарды топтастыру мəселелері  167-171

 • Міржақыпова С.Т., Нұрғалиева Ə.М.

Банктегі нарықтық тəуекел: мақмұны жəне басқару қағида- лары  172-178

Бас редактор бағаны

Күнтізбе

« Мамыр 2024 »
Дс Сс Ср Бс Жм Сб Жк
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31