ҚР ҰҒА Баяндамалары

 • Буртебаев Н.,. Зазулин Д.М, Керимкулов Ж.К., Бактыбаев М., Буртебаева Дж., Алимов Д.К., Насурлла М.

Астрофизикалық энергияларда 16 O(p,p) 16 O серпімді шашырау процесінің дифференциалдық қималары бойынша жаңа өлшеулер       5-10

 • Полещук O. Х., Яркова А. Г., Адырбекова Г.М., Журхабаева Л.А., Саидахметов П.А.

Тығыздықтың функционал теориясын қолданып триазолоксидтердің түзілу реакциясының механизмін зерттеу       11-18

 • Қартбаев Т.С.

Тұлғаның аутентификациясы аясындағы есептерді шешудегі нейрожелілік технологияларды Қолдану     19-22

 • Өсікбаева С.Ө., Орынбаева З.С., Төлеуханов С.Т.

Механизмы действия полифенольных соединений на раковые клетки простаты     23-30

 • Ожикенова А.Қ., Құрақбаев Қ.Қ., Қаратаев М., Ожикенов Қ.А.

Күндізгі стационардағы төсек орындарының пайдалануды бақылау жəне талдау    31-34

 • Абдрасилов Т.Қ., Қалдыбай Қ.Қ.

Буддизмнің философиялық жəне этикалық құндылықтары    35-41

 • Удербаева А.Е., Машеков С.А., Абсадыков Б.Н.

Алюминий қорытпаларының профильдер өңдірісіне талдауы    42-46

 • Высоцкая Н.А., Кабылбекова Б.Н., Курбанбеков К.Т., Джаксылыкова Р.Б., Аманбаева К.Б., Шапалов Ш.К.

Жылумен қамту жүйелерінің құбырларындағы шөккен қақтардың құрамы жəне олардың жуғыш ерітінділер таңдаудағы рөлі    47-51

 • Қартбаев Т.С.

Тұлғаның аутентификациясы аясындағы есептерді шешудегі нейрожелілік технологияларды қолдану    52-56

 • Касимов Б.С., Тайсариева Қ.Н.

Радиэлектрондық құрылғылардың баспа платаларының сенімділігін аппараттық түрде жүзеге асыру    57-61

 • Сахметова Г.Е., Бренер А.М., Балабеков О.С.

Сулы типті тазалайтын бағаналарда ауқымды əсерінің математикалық модельдеу    62-67

 • Нүркенов О.А., Фазылов С.Д., Ғазалиев А.М., Сəтбаева Ж.Б., Амерханова Ш.К., Кəріпова Г.Ж.

Изоникотин қышқыл гидразиді туындыларының синтезі мен қасиеттері    68-78

 • Малышев В.П., Зубрина Ю.С., Макашева А.М.

Число  саны жəне сандардың дағдылы қатары    79-85

 • Мусабекова Л.М., Қалбаева А.Т., Балабеков О.С., Құрақбаева С.Ж., Ельбергенова Ғ.Ж.

Химиялық реакторлардағы концентрациялық осцилляциялар жəне жылжымалы фронттар. Математикалық үлгілер жəне оларды талдау    86-95

 • Мусабекова Л.М., Қалбаева А.Т., Балабеков О.С., Құрақбаева С.Ж., Усенова А.Ж.

Химиялық реакторлардағы концентрациялық осцилляциялар жəне жылжымалы фронттар. Сандық эксперимент    96-106

 • Насиров Р.

Менделеевтің периодтық системасындағы ІV - периодының байланыстырушы d - элементтері    107-111

 • Мырқасымова А.С.

Қырыққабаттытүнгі көбелектің жапырақты ағаштар үшін зиянкестігі (Mamestra Brassicae (Linnaeus, 1758)    112-117

 • Бахтиярова Ш.К., Қалекешов А.М., Макашев Е.К., Жақсымов Б.И., Қорғанбаева А.А., Капышева У.Н.

Маңғыстау облысы тұрғындарының қалқанша безінің функционалдық ерекшеліктері    118-123

 • Махан А.Ж., Анарбекова А.І., Абилдаева Р.А., Дауылбай A.Д., Рысбаева Г.С.

Цианобактерия Spіrulіna-ның биологиялық сипаттамасы мен биотехнологиядағы рөлы    124-129

 • Өсікбаева С.Ө., Орынбаева З.С., Төлеуханов С.Т.

Қатерлі қуық асты ісігіне табиғи полифенолдар қосылыста- рының əсер ету механизмдері    130-140

 • Скиба Ю.А., Исмагулова Г.А., Чиркин А.П., Жидкеева Р.Е., Мальцева Э.Р., Бисенбай А.О., Березовский Д.В., Кузнецов А.Н., Сыздыков М.С., Айтхожина Н.А.

Бруцеллез қоздырушыларының эпидемиологиялық бақылауын жетілдіруге арналған Қазақстан аумағында айналымда жүрген Brucella SPP штаммдарының молекулалық-генети- калық типтелуі.    141-149

 • Чиркин А.П., Есимбекова М.А., Мукин К.Б., Исмағұлова Г.А.

Оңтүстік жəне оңтүстік-шығыс қазақстандық Aegilops Cylindrica жəне Aegilops Tauschii популяцияларының филогенетикалық талдауы    150-155

 • Салихов Т.Қ.

Астана қаласының маңындағы геоэкожүйелеріндегі топырақ жамылғысының физикалық қаситеттері    156-160

 • Куртджепхе И.

Триполиға итальян əскерлерінің шабуылы, Мұстафа Кемаль жəне оның жауынгерлерінің жаумен күреске шығуы   161-171

 • Аюпова З.К., Құсайынов Д.Ө.

К Мемлекет жəне құқық теориясы методологиясы жəне пəні мəселесіне     172-178

 • Картаева Т. Е.

Роль Түйенің қазақтардың тіршілікқашы жүйесіндегі рөлі     179-192

a

 • Кокумбаева Б.Д., Сагикызы А.

«Мəңгілік ел» – рухани эволюцияның жаңа сатысы     193-198

 • Пралиев Б.С.

Қазақстанның моноқалаларындағы инновациялық кəсіпкерліктің даму мəселелері     199-205

Бас редактор бағаны

Күнтізбе

« Мамыр 2024 »
Дс Сс Ср Бс Жм Сб Жк
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31