ҚР ҰҒА Баяндамалары

 • Жүнісбек А.Д., Құрманғалиева В.О., Такибаев Н.Ж.

Орта-Азиялық ядролық реакциялар деректер базасы: құрылымы,  бағдарламалық құралдары және білім беру ко мпоненттері   5-10

 • Шыныбаев М.Д., Беков А.А., Жұмабаев М.Ж., Рамазанова А.С., Ниязымбетов А.Д., Құрмыш Е., Рахымжанов Б.Н.

Жасанды Жер с ерігінің орбиталық қо зғалысындағы параметрлік резонанс     11-15

 • Әліпбеки О., МолдабековМ., Нургужин М.

Қазақстан Республикасы ғарыштық технологияларын ко ммерцияландыру    16-23

 • Телтаев Б.Б.

«Алматы-Бішкек» авто мо биль жолында температура мен ылғалдылықты тәжрибелік зерттеу     24-39

 • Телтаев Б.Б.

Жол ас фальтбетон жамылғасының төменгі температуралық жарылуындағы өз бетінше ұйымдасу заңдылы қатары     40-65

 • Машеков С.А., Абсадыков Б.Н., Сембаев Н.С., Машекова А.С., Алимбетов А.Б.

Жаңа бойлық-сыналы орнақта және тасымалдаушы рольгангте жаймалауды және салқындатуды физикалық мо дельдеу     66-77

 • Малышев В.П., Зубрина Ю.С., Кайкенов Д.А., Макашева А.М.

Дәйекті деструкция кезіндегі материалдардың фракциялық құрамына арналған қызметтік қатар жинақтылығы мен с о ммасы шегінің талдауы     78-84

 • Бектурганова Н.Е., Айдарова С.Б., Шарипова А.А., Тлеуова А., Амархаил Ш.Ш.

Трикло занды сұйық с абынның модельді ерітінділерінде анықтау     85-88

 • Амерханова Ш.К., Журинов М. Ж., Шляпов Р.М., Каппар М.К., Курбаналиев Н.М.

Флотореагенттер қоспаларының колчеданды мысты-мырышты кенге қатысты сорбциялық қасиетері мен флотациялық қаб ілетін зерттеу         89-94

 • Насиров Р.

Сравнение р- и d- элементов VII группы периодической системы и применение их парамагнитных свойств     95-100

 • Метакса Г.П., Буктуков Н.С.

Алтынның табиғи реакторларын қайта қолдану туралы     101-109

 • Арзықұлов Ж.Ә., Тойбаева Қ.Ә., Сеитова Г.С.

Жаңа технологиялар, оларды медицинада қолданудың келешегі. Қазақстанда енгізу мәс елелері     110-115

 • Ильин А.И., Керимжанова Б.Ф., Исламов Р.А

Туберкулезге қарсы препаратар мен дәрілік тұрақтылық (әдеби шолу)     116-134

 • Рахимов К.Д.

Өндірілген глицеррет қышқылын клиника алды зерттеуін өңдеу және фармакологияға жаңа техно ло гиял ар ды енгізу     135-140

 • Рахимов К.Д., Таукебаева Г.Б., ТаукебаевК.Б., Амалбекова Г.А.

Персонализированная медицина и фармакогенетика     141-145

 • Утегенова Г.А., Кушнаренко С.В.

Эфир майларының және олардың ко мпоненттерінің биологиялық белс енділігі      146-153

 • Тулешов В.У., Нысанбаев А.Н., Сыдықов Е.Б.

Қазақ фило с офияның негіздері және қазақ фило с офиялық ой даму кезеңдері     154-163

 • Нысанбаев А.Н., Сыдықов Е.Б.

Шығыс пен батыс мәдениеттері аясындағы қазақ фило с офияның мәні мен мағынасы    164-172

 • Сыдыков Е.Б., Курманбаев Е.А.

«Монғол» атау сөз генезисі мәселесі    173-184

 • Құрманбаева Ш.А., Амребаев А.М.

Қазақ халқының тарихы филос о фияны түс індіру: проблемалар мен келешегі     185-192

 • Бектұрғанов Д.Б.

Президент институтының қалыптасуы: с алыстырмалы-құқықтық аспект     193-197

 • Қабанбаева Г.Б.

Ғарыштық қызметтің экологиялық қауіпс іздігін қамтамасыз ету саласындағы халықаралық заңнама тәжірибес      198-201

 • Таласов Г.М., Абдрахманова Г.Т.

Инновацияның фармацевтика өнеркәс ібіндегі еңгізу: ақш-тын дәрі-дәрмекті дамыту және даму тәжіребесі қазақстанға пайдалы болады     202-208

 • Қартаева Т.Е., Оралбай Е.

Қазақтардың дәстүрлі дүниетанымы мен с еніміндегі қой және қошқар культі (археологиялық және этно гр афиялық материал дар бойынша)     209-239

 • Құлқыбаев Г.А., Бейсетаев Р., Тыкежанова Г.М., Алшынбекова Г.Қ., Жакин А.Д., Еселханова Г.А.

Жұмсақ таңдайдың дыбыс жас алуындағы қызметі: функционалдық анато миясы және қалыпты физиологиясы     240-248

Editor in chief

Our journal

Calendar

« June 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30