ҚР ҰҒА Баяндамалары

 • Давлетов А.Е., Еримбетова Л.Т., Кисан А., Мухаметкаримов Е.С.

Плазмадағы тозаңды бөлшектен поляризацияланған электрондар мен протондардың жұтылу қимасы    5-11

 • Чечин Л.М., Ибраимова А.Т

Толқымалы қараңғы материяның барионды субстрат динамикасына тигізетін әсері    12-18

 • Сейтов Б.Ж., Бейсембетов И.Қ., Нүсіпов КХ., Бейсенханов Н.Б., Кенжалиев Б.К., Бакранова Д.И.

Иондық- синтезделген SiC012 қабаттарындағы Si-C-байланыстардың құрылуына кремний матрицасы бағдарының әсері    19-26

 • Өжікенов Қ.Ә., Михайлов П.Г., ТөлешевЕ.А., Исмагулова Р.С., Айтжанова Г.Д.

Қысым датчигінің өлшемді тізбектерін модельдеу    27-34

 • Телтаев Б.Б

Автомобиль жолының асфальтбетон жамылғысындағы температуралық жарықтардың санының көбею заңдылығы    35-57

 • Машеков С.А., Орлова Е.П., Абсадыков Б.Н., Исаметова М.Е., Машекова А.С., Рахматулин М.Л.

Көпфункционалды бойлық-үшкіл орнақтың конструкциясы зерттеу    58-64

 • Темірбеков Е.С.

АЭӘ пайдаланып манипуляторларды есептеуде кинематикалық парларды модельдеу    65-68

 • Темірбеков Е.С.

пайдаланып иінтіректі механизмдерді есептеуде кинематикалық парлардың бағдарларын ескеру    69-72

 • Темірбеков Е.С.

АЭӘ пайдаланып иінтіректі механизмдерді есептеуде кинематикалық парлардың багдарларын ескеру    73-77

 • Хусанов А.Е., Чумак О.П., Мельник А.П., Калдыбаева Б.М., Абильмагжанов А.З.

Күнгірт күнбағыс майын мөлдірлендіру    78-85

 • Қалдыбаева Б.М., Хусанов А.Е., Дмитриев Е.А., Сабырханов Д.С., Қорганбаев Б.Н.

Жоғары концентрациялы метанды алу мақсатында биогазды тазалаудың энерго үнемдеу технологиясын тәжірибелік зерттеудің нәтижелері    86-95

 • Баешов A.Б., Кадирбаева А.С., Баешова А.К

Натрий хлориді ерітіндісінде мыс электродының айнымалы токтың екі жартылай периодында мыс (I) оксидін түзе еру заңдылықтары    96-100

 • Баешов Ә.Б., Тоқтар Г., Мырзабеков Б.Э.

Сілтілі ерітіндіде алдын-ала ерітілген элементті күкірттің сульфат иондарын түзе анодты тотығуы    101-105

 • Блиева Р.К., Саданов А.К., Шорманова М.М.

Ауыл шаруашылығы қалдықтарын пайдалануда мацерациялаушы ферменттердің жетекші рөлі    106-113

 • Джобулаева А.К., Кебекбаева К.М., Алимбетова А.В., Молжигитова А.Е.

Зең саңырауқұлақтарына және кандидомикоздардың қоздырғыштарына антагонисттік белсенділігі бар сүт қышқылды микрооранизмдер    114-119

 • Неупокоева А.С., Мукушкина Д.Д., Абайлдаев А.О., Мирошник Т.Н., Хансеитова А.К., Балмуханов Т.С., Айтхожина Н.А.

Қазақстан популяциларындағы сүт безі ісігінің гормоналды дәрежесі және ТОХ3 генінің өзгергіштігі    120-127

 • Нуржанова А., Pidlisnyuk V.V., Сайлауханулы Е., Калугин С.Н., Мурсалиева В.К., Стефановская Т.Р., Erickson L.

Miscanthus x giganteus - қасиеті бар биоэнергетикалық фиторемедиант    128-138

 • Ходаева А., Абайлдаев А., Шертай М., Хансеитова А., Балмуханов Т., Айтхожина Н.

Қазақстан популяцияларында ZNF365 генінің өзгергіштігінің сүт безі ісігімен ассоциациясы    139-144

 • Қасабек А., Нысанбаев Ә., Нұрмұратов С.

Қазақ философиясы тарихын зерттеудің теориялық- әдіснамалық негіздері    145-155

 • Аюпова З.К., Құсайынов Д.Ө.

Қазақстан республикасының конституциялық реформалары - азаматтыққоғамды дамытудың негізі ретінде    156-166

 • Рамазанов А., Азатбек Т.

Зияткерлік қызметтің нарықтық абызы    167-174

 • Жаңабаев Қ., Ақбердіқызы У.

Қазақ эпостанымындағы Парри-Лорд түсінігі. Конструктивті сын тәжірибесі    175-183

 • Насимов М.Ө.

Қазақстан Республикасындағы заманауи саяси жарнама: электораларалық кезең    184-189

 • Көлбаев М.Қ.

Қазақстан Республикасындағы шағын инновациялық кәсіпкерлікті талдаудың әдістемелік мәселелері    190-194

 • Панзабекова А.Ж.

Экономиканың нақты секторында еңбекті ынталандырудың ұйымдық-экономикалық тетіктері    195-199

 • Таспенова Г.А., Токарева Е.Г., Абдулина Г.А.

Казақстанда әлеуметтік аудиттің дамуы    200-211

 • Турекулова Д.М.

Заманауи жағдайда Қазақстанда инновациялық қызметтің дамуы    212-216

 • Досмамбетова Ф.К., Сырлыбаева Н.Ш.

Инновациялық даму мемлекеттің экономикасының бәсекеге қабілеттілігінің өсуінің факторы ретінде   217-222

Editor in chief

Our journal

Calendar

« June 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30