ҚР ҰҒА Баяндамалары

 • Бакытов Д., Курманбеков А.С., Исламов Р.А., Парецкая Н.А., Тамазян Р.А., Токмолдин С.Ж., Мартиросян К.С., Ильин А.И.

Иод жəне кейбір органикалық лигандтармен калийдің кешенді қалыптасуы, нəтижесінде пайда болған қосылыстардың құрылымы мен қасиеттері 5-10

 • Алибеков Р.С., B.De Meulenaer, Серікбай Ф.Т.

Penicillium caseicolum зеңімен дайындалған жұмсақ ірімшікті химиялық талдау 17-23

 • Ламбекова А.Н., Нургалиева А.М.

Банктердегі ішкі бақылаудың мазмұны, мақсаттары мен міндеттері 24-27

 • Сейлгазина С., Потороко И., Джаманова Г., Kойгельдина A.

Қоректік элементтердің эспарцетпен сіңірілуіне қоршаған орта жағдайының əсері 28-33

 • Сахметова Г.Е., Бренер А.М., Дильман В.В., Балабеков О.С., Ковалев Д.А.

Биогазды өндіру реакторларда масштабты өтпе жəне жылу мен массаны беру процестердің модельдеу ерекшеліктері 34-40

 • Генбач А.А., Джаманкулова Н.О.

Жоғарғы үдемелі капиллярлық-кеуектік жылуалмастырғышты зерттеу жəне есептеу 41-47

 • Калимолдаев М.Н., Бияшев Р.Г., Рог О.А.

Ақпаратқа қол жеткізу саралау үлгісін құру үшін логикасын пайдаланыңыз 48-54

 • Сүрімбаев Б.Н., Байқоңырова Ə.Ө., Болотова Л.С.

Алтын құрамды сульфидті кендерді гравитациялық байыту үрдісін зерттеу 55-60

 • Машеков С.А., Нұртазаев А.Е., Нұғман Е.З., Абсадықов Б.Н., Машекова А.С.

Бес қапасты бойлық сыналы орнақта жұқа жолақтарды илемдеген кезде пішінбіліктердің иілуін имитациялы модельдеу 61-72

 • Бектуреева Г.У., Койманова К.С., Мамитова А.Д., Мықтыбаев А.Д., Сагатов Д.А., Достай Ш.С., Актаева У.Ж., Жуматаева С.Б., Шапалов Ш.К.

Тағамдық қалдықты жəне азықты экструзиялық өңдеу 73-79

 • Абилжанулы Т., Абилжанов Д.Т., Солдатов В.Т., Альшурина А.С.

Пик-3,0 мал азығын кеңадымды жинағыш ұсақтағыштың эксплуатационды-технологиялық көрсеткіштерді анықтау нəтижелері 80-83

 • Сағындықова А.

Көп факторлы эксперимент жоспарлау индукциялық жылытқыш əдісімен астық кептіргіш зертеу 84-91

 • Жакупбекова А.Е.

Университет ситуациялық модель ретінде ситуацияларды топтарға бөлу 92-96

 • Ахметкəрімова Ж.С., Молдахметов З.М., Ордабаева А.Т., Молдахметов Ж.Х., Байкенов М.И., Дюсекенов А.М., Жакупова А.Н.

Ауыр көмірсутегі шикізатының тепе-тең кинетикалық анализі 97-103

 • Закарина Н.А., Айтуғанова Ш.Ж., Волкова Л.Д., Ким О.К.

Лантанмен түрлендірілген HY-цеолитті Al(2,5)NaHMM катализатордың активтілігін күрделі тəжірибелік реакторда зерттеу 104-112

 • Мулдахметов З.М.

Қазақстан республикасы органикалық синтез жəне көмірхимиясы институтындағы ғылыми зерттеулердің жағдайы мен даму мəселелері 113-120

 • Булгакова О.В., Жабаева Д.Б., Берсімбаев Р.І.

МикроРНК miR-155-5p Өкпе ісігінің патогенезіндегі рөлі 121-129

 • Жумабаева Б.А., Джангалина Э.Д., Айташева З.Г., Лебедева Л.П., Зұлпұхар Ж.Т., Туысқанова М.

Алматы облысы жағдайындағы үрмебұршақ дəндерінің белоктық компоненттерінің белсенділігін анықтау 130-139

 • Кедельбаев Б.Ш., Есимова А.М., Кудасова Д.Е., Рысбаева Г.С., Нарымбаева З.К.

Тасымалданатын мыс катализаторы қатысында гидролитикалық гидрлеу əдісімен қоза-пая целлюлозасынан қант спиртін алу процесін зерттеу 140-144

 • Салихов Т.К.

Батыс қазақстан облысында жобаланған «Бөкейорда» мемлекеттік табиғи резерватың территориясындағы өсімдік жамылғысының географиялық таралу заңдылықтары 145-154

 • Абдрасилов Т., Қалдыбай Қ., Нурматов Ж.

Ислам философиясындағы адам мəселесі 155-163

 • Бақтиярова А. Ж.

Қазақстан Республикасының ауылшаруашылығы саласының бүгінгі жағдайы мен негізгі мəселелері 164-172

 • Болтаева А.

Қазақстандағы бизнестің əлеуметтік жауапкершілігінің дамуы 173-179

 • Косдаулетова Р. Е., Доскалиева Б. Б., Ярдякова И. В.

Қазақстанның менеджментінің заманауи даму бағыттары 180-187

 • Жұмақаева Б. Д.

Саяси мінез құлық саясаттану ғылымының маңызды аспектілерінің бірі 188-193

 • Купешова С.Т., Кареке Г.Т.

Жоғары белгісіздік жағдайында тиімді инновациялық жоба тəуекелдердің басқару жүйесін құру 194-199

 • Мухтарова К.С., Ахметова З.Б., Ким И.А.

ЕурАзЭҚ елдеріндегі интернет маркентиніг инфрақұрылымының дамуы 200-206

 • Насимов М. О., Паридинова Б. Ж.

Қайта өркендеу дəуіріндегі зайырлы саяси ойлар мен еуропалық ағартушылық дəуірдегі саяси идеялар 207-214

 • Серикова М.А.

Салықтық əкімшілендіру аудиттің тиімділігін мəселелері 215-224

 • Тазабекова А.Ч.

Алматы қаласының өнеркəсібінде кəсіпкерліктің дамуының бағыттары 225-232

 • Темирбаева Д. М.

Алматы қаласының өнеркəсібінде кəсіпкерліктің дамуының бағыттары 233-243

 • Торланбаева К.Ө.

Шоқан Уəлиханов қазақтардағы мұсылмандық туралы 244-248

Editor in chief

Our journal

Calendar

« June 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30