ҚР ҰҒА Баяндамалары

 • Жусупов Б., Hermosilla S., Терликбаева А., Aifah A., Жумадилов З., Абильдаев Т., Муминов Т., Исаева Р.

Қазақстанда туберкулездің жаңа жағдайлары бойынша уақыттық тізбекті талдау          5-11

 • Бутурлакина Е.Г., Квасов И.А.

Инвестициялық шешімдерді қолдаудың таралған көпагентті ақпараттық жүйесі         12-19

 • Азаматов Б.Н., Ожикенев Қ.А., Азаматова Ж.Қ.

ЖЭС гидравликалық күлжою жүйесінде геометриясы Басқарылатын гидроциклондар батареясын автоматты басқару         20-27

 • Ahmetov B., Korchenko A., Alimseitova Zh., Zhumangalieva N.

A system for identifying abnoprmal state in informational systems         28-37

 • Баймаханова С., Байқоңырова Ə.Ө., Усольцева Г.А., Қоныратбекова С.С.

Кемпірсай кен орынының тотыққан никельқұрамды кендерін күкірт қышқылды шаймалау кинетикасын зерттеу       38-44

 • Генбач А.А., Бондарцев Д.Ю.

Электр станцияларының жəне оларды жасау ғылыми əдісін жылу-механикалық жабдықтарын жылу əдістері мен құрылғылар əзірлеу       45-52

 • Казиев М.Т.

Заттардың сұйық күйіндегі құрылымының кванттық теориясы       53-62

 • Нұрғалиева М.Т., Календарь Р.Н., Смағұлов А.Қ., Искакова Ж.А.

Ретротранспозон тізбектер негізінде ет шикізатын жəне ет өнімдерін сəйкестендіру үшін праймерлерды тестілеу      63-68

 • Нуртай Ж.Т., Наукенова А.С., Аубакирова Т.С, Шапалов Ш.К.

Таулы аймақтардағы халықты табиғи сипаттағы төтенше жағдайдан құтқару мақсатында өндірістік қалдықтарды қолдана отырып композициалық материалдар алу      69-74

 • Жантаев Ж.Ш., Шығаев Д.Т., Қалдыбаев А.А., Нұракынов С.М., Бреусов Н.Г., Мамырбек Ғ.Б., Мұкашева С.Н.

Шардара су кешенінің аумағын жер серіктік радиолокациялық интерферометрия деректері негізінде бақылау      75-82

 • Закарина Н.А., Акурпекова А.К., Джумабаева Л.С., Жумадуллаев Д.А.

Al-Zr-мен пилларирленген монтмориллонитке қондырылған нанодисперсті Pd-катализаторлардағы Н-гексан изомеризациясы      83-92

 • Жантаев Ж.Ш., Хачикян Г.Я.

Сейсмикалық болжамды мониторингінің мемлекетаралық жүйесін құру      93-99

 • Есжан Б.Ғ., Орынбаева З.С., Төлеуханов С.Т.

«Сүт безінің əртүрлі патологияларында даназол препаратының қолданылуының салыстырмалы сипаттамалары»      100-106

 • Турмагамбетова А.С., Алексюк П.Г., Алексюк М.С., Омиртаева Э.С., Анаркулова Э.И., Молдаханов Е.С., Богоявленский А.П., Березин В.Э.

Ағзадағы қабыну реакциясы бойынша индукцияға вирустық антигендерінің кеңістіктік құрылымын əсері      107-113

 • Жамбакин К.Ж., Шамекова М.Х., Даурова А.К., Дауров Д.Л., Жапар К.К., Волков Д.В., Едилова А.К., Бакбергенова М.О., Толегенова Д.А.

Рапстың (Brassica napus) қышабас (Brassica campestris) жəне қыша (Brassica juncea) өсімдіктерімен түраралық будандарын алу     114-122

 • Айтхожаева Е.Ж., Сейлова Н.А.

Сандық қоғам қауіптері     123-130

 • Аюпова З.К., Құсайынов Д.Ө.

Ұлттық сана – отансүйгіштіктің қайнар бастауы ретінде     131-135

 • Жұмақаева Б.Д.

Сайсаттанудағы саяси мінез құлық мəселесін зерттеудің концептуалдық негізгі     136-139

Editor in chief

Our journal

Calendar

« June 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30